Sokrates yazının insanın belleğini bozacağın - AlıntıSöz

Sokrates yazının insanın belleğini bozacağını düşünmüştü, oysa tersine felsefi ve bilimsel düşünceye etkinlik kazandırdı.

Diğer Howard Gardner Sözleri ve Alıntıları