İmam Gazali Sözleri ve Alıntıları - AlıntıSöz

İmam Gazali

  • Doğum:
  • Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed el-Gazâli (d. 1058 - ö. 1111), İranlı İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi. Lâkabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeynüddin'dir. Genel olarak El Gazâli ve İmam Gazâli isimleriyle tanınmıştır.

    Gazali Hicri 450 (Miladi 1058) yılında Horasan'ın Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus'... (devamı)