Dante Alighieri Sözleri ve Alıntıları - AlıntıSöz

Dante Alighieri Hakkında

Dante Alighieri (Mayıs-Haziran 1265, Floransa - 14 Eylül 1321, Ravenna) İtalyan ozan ve politikacı.
En bilinen eseri, Ahirete yapılan bir yolculuğu anlattığı İlahi Komedya`dır (La Divina Commedia). Bu eser Cehennem, Araf ve Cennet isimlerinde üç ciltten oluşmuştur. Dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edildiği gibi, modern İtalyanca`nın da temelini oluşturur.

Dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edilen İlahi Komedya ile İtalya'yı Latince'nin boyunduruğundan kurtarmış, aristokrat iken sonradan fakir düşmüş bir ailenin çocuğudur. Dönemin önemli Latin ve Yunan eserlerini okuyarak kendi kendini eğittiği sanılmaktadır. Daha 12 yaşındayken Gemma di Manetto Donati ile ailesinin zoruyla nişanlanmıştır fakat onun aklı 9 yaşındayken komşularının evindeki bir eğlencede tanıştığı Beatrice'dedir. Beatrice'i ikinci gördüğünde artık 18 yaşındadır ve ona olan sevgisi daha da artmıştır. Kendini şiire bu kadar vermesinin nedeni olarak Beatrice'i gösterebiliriz belki de. Ne yazık ki sevgisini ona itiraf edemedi ve Beatrice 1288 yılında Floransalı şövalyelerden Simone dei Burdi ile evlendi. 1290'da 24 yaşındayken öldü ve onun ölümünden sonra Dante kendini felsefeye adadı. Beatrice'in genç yaşta ölümü Dante'nin onu yaşayan bir insandan çok manevi ve ilahi bir varlık olarak benimsemesine neden olmuştur. İçine karıştığı siyasi olaylar nedeniyle Floransa'dan sürgün edilmiş, daha sonra hakkında ölüm kararı çıkarılmıştır. Bu nedenle memleketine dönemeyen Dante büyük bir acı içinde İlahi Komedya'yı yazmaya başladı. Daha sonra Ravenna prensi Guido Novelloda Potenta'nın davetiyle Verona'dan Ravenna'ya geçti ve kalan ömrünü burada geçirdi. 1321 yılında, 56 yaşındayken öldü. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmemektedir.