Kanun ve hiyerarşi üzerine kurulu Osmanlı Devle - AlıntıSöz

Kanun ve hiyerarşi üzerine kurulu Osmanlı Devleti bazı bakımlardan, tasnif kabul etmeyen ve değişim gösteren klasik İslam toplumundan çok, cumhuriyete daha yakındı. (s. 27)

Diğer Bernard Lewis Sözleri ve Alıntıları