Her kim, bir iyilik yapmak isteyip de onu yapamazs - AlıntıSöz

Her kim, bir iyilik yapmak isteyip de onu yapamazsa, yine de bir sevap alır. Her kim de, iyiliğe niyet edip de onu yapmaya muvaffak olursa, en az on misli sevap kazanır. Yine her kim, ayağı kayıp da bir kötülüğe meyleder ve bunu yapamazsa, kötülüğün karşılığı vizir ona yazılmaz; şayet bu adam, niyet ettiği kötülüğün içine düşer ve niyetini yerine getirirse bu durumda da ona, sadece bir kötülüğün vizri yazılır.

Diğer Reşit Haylamaz Sözleri ve Alıntıları