Ciddi medya ilgisinin eksikliği; demokrasiyi yeni - AlıntıSöz

Ciddi medya ilgisinin eksikliği; demokrasiyi yeniden canlandırabilecek ve elitlerin denetimini tehdit edebilecek nitelikte­ki popüler eylemciliğe duyulan genel nefrete ek olarak, küresel ısınma tehdidini önemsiz göstermeye yönelik normal davranış kalıbına girer gibi görünüyor.

Diğer Noam Chomsky Sözleri ve Alıntıları