1930-1931 yıllarında büyük bir ekonomik bunal - AlıntıSöz

1930-1931 yıllarında büyük bir ekonomik bunalım baş göstermişti. Ürün fiatları düşüyor, devlet bütçesindeki açık genişledikçe genişliyordu. Genel bir ulusal ekonomi seferberliği olmadıkça bu hal düzelemezdi. Her gün bir yada birkaç tüccarın iflâs ettiği duyuluyordu. Huzursuzluk son haddini bulmuştu. Bu durumu gören bütün milletvekilleri, Atatürk'ten bu hastalığa bir çare bulmasını istediler. Hatta Nuri Conker:
? Paşam, vaziyet kötüdür. Böyle giderse, memleket mahvolur, diyordu.

O gün sofrada bulunan Yunus Nadi ve Hikmet Bayur:
? Paşam, bu işe ancak siz çare bulabilirsiniz, deyince Atatürk şu cevabı verdi:
? Ben askerim. Vazifem olan şeyleri bilirim. Gerisine karışmam. Bu memlekette Yüksek Ticaretten mezun dünya kadar genç yetişiyor. Bunların arasından seçin bir tanesini, İktisat Vekili yapın.

Fakat Hikmet Bayur'un dediği dedikti:
? Paşam, bizim hiç bir işe sizin kadar aklımız ermiyor. Onun için her şeyi siz yaparsınız. Buna da siz çare bulacaksınız, dedi.

Atatürk bir-iki saniye düşündükten sonra Nuri Conker'e dönerek:
? Bu millet çok çabuk kurtulur ama, usulünü bilmek lâzım. İsterseniz sizi misâl alalım. Siz Selanik'ten Türkiye'ye gelirken Ankara'ya ne getirdiniz? Tabii hiç bir şey. Şimdi neniz var? Yüzbin liralık bir apartman, Kütahya'da ikiyüzbin liralık bir kiremit fabrikanız. Hepiniz bütün mallarınızı millete verirseniz, bu dâva kendiliğinden halledilmiş olur. İşte sana kurtuluş yolu...

Sonra Yunus Nadi ile Hikmet Bayur'a dönerek:
? Ne buyrulur? diye sordu. Daha onların vereceği cevabı beklemeden ekledi: Ben askerdim. Allah'ın inayeti, milletin yardım ve çalışmasiyle bugüne ulaşabildik. Memleket ve millet artık kurtulmuştur. Ben bir şey yapmadım ki... Benim vazifem çekilip bir yana oturmak olmalıdır. Reisicumhurluğu bile üzerime almamam lâzımdı. Ne çare ki, hiç istemediğim halde bu vazife her yıl benim üzerimde kalıyor. Benim kalmam bu millet için belki zararlı olur, dedi.

Diğer Cemal Granda Sözleri ve Alıntıları