Cemalnur Sargut (Cemâlnur Sargut) Sözleri ve Alıntıları - AlıntıSöz

Cemalnur Sargut (Cemâlnur Sargut) Hakkında

Cemâlnur Sargut (d. 1952; İstanbul), Türk yazar, Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul şubesi başkanı. Tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir

Hayatı
Cemâlnur Sargut, 1952'de İstanbul'da mutasavvıf bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Üniversite eğitimini kimya mühendisliği dalında tamamlamıştır. Gençliğinde felsefeye ilgi duyan Sargut, büyük felsefecilerin hayâtını incelemişse de bu ilmin yaşanamayan bir ilim olduğu kanaatına varınca Mevlânâ'ya yönelmiştir. Hocası Sâmiha Ayverdi'nin etkisinde kalarak Kur'ân-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevî çalışmalarına başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevî çalışmalarıyla geniş çevreye hitâp etmiştir.

Araştırmacı yazar Sadık Yalsızuçanlar'ın ifâdesiyle bugün bir modern zamanlar Râbia'sı olan Cemâlnur Sargut, tasavvuf ilimine vakıftır. Tasavvufî geleneğin, Ahmed er Rifâî, Ken'an Rifâî, Meşkûre Sargut ve Sâmiha Ayverdi etkisinde kalan Sargut, tasavvuf araştırmalarının yanı sıra Mevlânâ, Abdülkâdir Geylânî, İbn-i Arabî, Mısri Niyâzî, Cîlî, Şems ve Sultan Veled gibi büyük mutasavvıfların yorumlarıyla Kur'an-ı Kerîm sûrelerini açıklayan eserler yazmıştır. Ayrıca halka açık Mesnevî, Füsusu'l Hikem ve Tasavvuf dersleri ve sohbetleri yapmaya devam etmektedir.

İnsanların kadın, erkek, din, mezhep, meşrep, kıyafet farkı gözetmeden, farklı olanı değiştirmeye çalışmadan, birlikte hoşgörü içinde yaşamayı ve yaşatmayı hedefler.

Çalışmaları
Cemalnur Sargut, 20 yıl kimya öğretmeni olarak görev yapmıştır. Hocası Sâmiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut'un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevî şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu konferanslarda ilmi hal, ibadeti aşka yolculuk olarak gören İslâm tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır.

Sargut, hocasının bu konudaki anlayışının insanlık âlemine tanıtmak amacıyla 2000 yılından beri dersler verdiği A.B.D.'nin North Carolina Üniversitesi'nde 2009 yılında bir İslâm kürsüsü kurmuştur. İkinci bir İslâm kürsüsü de Çin'de Pekin Üniversitesi'nde kurulmuştur. Bu çalışmalarının ortak amacı, öğrencilerin İslâm'ın yaşam şekli olan tasavvuf eğitimini yaşayışları ile örnek olan hocalardan almalarını sağlamaktır.

İslâm'ın hakîkatinin tanıtılması için Doğu ve Batı arasında mânevî bir köprü kurulmasına önderlik etmeyi hedefleyen çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Sempozyumlar

Kadın ve Tasavvuf (2005, İstanbul)
Mevlana'da Buluşma (2005, İstanbul)
Mevlana ve Kadın (2007, İstanbul)
Türk ve Balkan Kadınları Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması (2007)
Modern Çağ ve İbn Arabî (2008, İstanbul ve Şam)
"Güneşle Aydınlananlar" Şems-i Tebrîzî (2009, İstanbul ve Konya)
Kulun Niyâzı Mısrî Niyâzi (2010, İstanbul ve Malatya)
Seyyid Burhâneddîn Tirmizî (2011, Kayseri)
Sultan Veled (2011, İstanbul ve Konya)
Hacı Bayram-ı Veli (2012 Ankara)
Adi guzel kendi guzel Muhammed (2014 Amsterdam)
Konferanslar[değiştir | kaynağı değiştir]
Namazın Hakîkati (5 Aralık2010)

Eserleri

Kenan Rifâî ile Aşka Yolculuk
Dinle
Aşktan Dinle
Ey İnsan (Yasîn Sûresi Şerhi)
Bakara (Bakara Sûresi ilk 10 Ayetin Şerhi)
Bakara II (Bakara Sûresi 11-29 arasındaki Ayetlerin Şerhi)
Bakara III (İnsan-ı Kamil'in Hakikati)
Hz. Âdem (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Hz. Şit (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Hz. Nuh (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Hz. İdris (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Sâmiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk
Peygambere Sevdirilen Kadın
Kâbe'nin Hakîkati
Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi
Can-ı Candır Hz. Ahmed Muhammed Mustafa
Hz. Meryem - Yaratılış Sırrı (Meryem Sûresi 1-15 arasındaki Ayetlerin Şerhi)
Sohbetler
Ayetü'l Kürsi
Peygamber Sevgisi
Yaratılış Sırrı