Kendi toprağına sahip yerel Hıristiyan yönetic - AlıntıSöz

Kendi toprağına sahip yerel Hıristiyan yönetici sınıf bile, bir zamanlar zannedildiği gibi tamamen yok edilmedi. Bir ölçüde endi topraklarında yaşamalarına izin verildi ve Osmanlı sistemi içine dahil edildi. On beşinci yüzyılda Arnavutluk?ta hâlâ tımar sahibi Hıristiyan beyler mevcuttu. Gerek o dönemde, gerek daha sonraları Rumeli?den gelen Hıristiyan askerler hem üst sınıfa mensup feodal süvariler hem de sıradan askerler olarak Osmanlı kuvvetleriyle birlikte savaşlara katıldılar. (s. 8)

Diğer Bernard Lewis Sözleri ve Alıntıları