Ne zaman o tahta sıralara oturdum? Ne zaman o ban - AlıntıSöz

Ne zaman o tahta sıralara oturdum? Ne zaman o bankanın adına sırtımı verdim? [s. 9]