Her şey zıddıyla kaimdir, o halde varlık da el - AlıntıSöz

Her şey zıddıyla kaimdir, o halde varlık da elbette yoklukla ölçülecektir.
Varlık çoğaldıkça burada keder, ötede sorgu çoğalacak; varlıktan geçtikçe keder de sual de yok olacaktır.

Fuzulî Mecnun'u Hakk'a erdirirken ona şöyle dedirtir:

Kurtar beni ıztırâb-ı gâmdan
Ver müjde vücûduma ademden
--------------------------

Gerçek mutluluk için arada sırada kederlenmek, hayatın hasılatını toplamak adına zaman zaman azaba uğramak, zorluklara maruz kalmak...

Ezel ile ebed arasında nefis ile ruhun, günah ile sevabın amansız mücadelesi...

İşte yolcunun asıl kimliğini oluşturan, hayat kütüğüne ne sıfatla kaydolunacağını gösteren mihenk...

Diğer İskender Pala Sözleri ve Alıntıları