Ben ve Olric sizleri sarsmaya geldik. Dünya tarih - AlıntıSöz

Ben ve Olric sizleri sarsmaya geldik. Dünya tarihinde eşi görülmemiş bir duygululukla ve kendini beğenmişçesine ve kendinibeğenmişçesinesankibizdenöncebirşeysöylememişçesinegillerden olmaktan korkmadan kapınızı yumrukluyoruz.

Diğer Oğuz Atay Sözleri ve Alıntıları