Bektaşilik artık geçmişe karışmış dinsel-s - AlıntıSöz

Bektaşilik artık geçmişe karışmış dinsel-sosyal bir akım olduğu halde , halk fıkralarının Bektaşisi bugün aramızda yaşıyor.Bir düşünceyi savunurken yargımızı desteklemek için elle tutulur bilge sunarcasına bir Bektaşi hikayesi anlattığımız çok olur.

Türk halkı sağduyusuyla bağdaşmayan işlemlere , tutumlara ve yasalara karşı tepkilerinin sözlüğünü - sözlü veya yazılı- türlü sanat kollarında yarattığı örnek -kişilere yüklemiştir ; her birinin aynı bir hüneri , en çok ustalıkla konuşabileceği bir söz alanı vardır . Nasreddin Hoca , Keloğlan, Karagöz...Türk düşününde oluşumu dini bir akım temsilcisi olarak beliren Bektaşi'ye de din işlerinde sözcülük düşmüştür.
Bektaşi, Tanrıya ve yasalarına inanan kişidir.Bektaşiliğin tarihi kadar fıkraları da buna tanık.Fıkralarda sık sık gördüğümüz gibi Bektaşi'nin Allah'ı ve buyruklarını inkar eden bir zındık olarak suçlandırılması , onun davranışlarının ve sözlerinin özüne varamayan bir kişinin önyargısıdır. Bektaşi'nin tutumu inkar değil tenkit tir.
Tenkitleri ve yergilerin, gerçek bildiği Tanrı'ya değil , yollarını azmışların kendi suretlerinde yarattıkları tanrı ya , kendi yasalarını örnek ederek çeki düzen verip Tanrı buyruğu diye sundukları yasaya yönelmiştir.
Yakın çağlarımızın güleç yüzlü kişisi Bektaşi de bir bakıma , ta 13. yüzyıldan bu yana , özgür düşüncenin sesini duyurmaktan geri kalmamış söz erlerinin: Konyalı Celaleddin'in , Sakaryalı Yunus'un , Simavlı Bedrettin'in ... soyundan sayılır.
Bektaşi, Ramazanda güpegündüz karnını doyururken yakalanıp tartaklanınca :On bir ay aç gezerim , halimiz sormazlar da , bir gün karnımı doyurdum diye yapmadıklarını koymazlar diye şaşar kalır.
Yukarıda sözü edilen nükteler gibi diğer nüktelerin hepsinin Bektaşi dervişlerinin ağzından çıkmış , o fıkraların anlattıkları olayların onların başından geçmiş olduğu söylenemez.Anadolu köy ve kasabalarında yaşayan ve inanışlarında Bektaşi tarikatının görüşleriyle birleşen Alevi-Kızılbaş, Tahtacı, Çepni, v.b toplulukları da , çok defa Bektaşi diye anılır ; bunlar hakkında da halk içinde Bektaşi fıkralarına benzer şeyler anlatılır.

Diğer Metin Eloğlu Sözleri ve Alıntıları