O halde biz de Türk derken ırk ve kan cihetlerin - AlıntıSöz

O halde biz de Türk derken ırk ve kan cihetlerini derin derin araştırmamalıyız. Bir ferdin Türk olmak için Türkçe konuşması, Müslüman olması, Türk terbiye ve örfünün içinde yaşaması kafidir ve Anadolu'da Türkçe konuşan ondört, onbeş milyon Müslüman vardır ki hepsi Türk'tür.

Diğer Ömer Seyfettin Sözleri ve Alıntıları