Ne olacak? Koca devleti çocuk çeteleri mi teslim - AlıntıSöz

Ne olacak? Koca devleti çocuk çeteleri mi teslim alacak? Bunlar sadece Osmanlı yenildi sanıyor. Aslında hepimiz yenildik Maria. Türk'ü, Rum'u, Ermeni'si, Arap'ı, Çerkes'i, bu topraklarda kimler yaşıyorsa hepsi yenildi. Anlıyor musun? Yenilen bu toprak. Şimdi ne olacak? Gelip memleketimizi işgal edecekler. 'Bu Türk'ündü, bu Rum'undu,' diye ayıracaklar mı? Yooo. Osmanlı'dan kurtuluyoruz derken İngiliz'in, Fransız'ın, bilmem neyin tutsağı olacağız. Budala bunlar. Kafasız. Kör. Bu gerçeği bile göremiyorlar. (s. 306)

Diğer Demet Altınyeleklioğlu Sözleri ve Alıntıları