Kişiyi çalıştıran ve çırpındıran her şey - AlıntıSöz

Kişiyi çalıştıran ve çırpındıran her şey umuttan yararlanır.
Öyleyse aldatıcı olmayan biricik düşünce kısır bir düşüncedir.
Uyumsuz dünyada, bir kavramın ya da bir yaşamın değeri kısırlığıyla ölçülür.

Diğer Albert Camus Sözleri ve Alıntıları