Karşılıklı sözleşmeye dayalı düzenler ile - AlıntıSöz

Karşılıklı sözleşmeye dayalı düzenler ile dayatmacı düzenler arasındaki zıtlık izafidir. Karşılıklı sözleşme yoluyla tesis edilmiş bir düzenin geçerliliği ittifaka dayanmaktan çıkıp -sık sık görüldüğü gibi- bir topluluk içindeki farklı taleplerin fiilen çoğunluğa tabii olmasına dönüştüğü anda artık azınlığa karşı fiili bir dayatan ile karşı karşıyayız demektir. Bunun yanında bilinçli bir şekilde zulüm ve şiddet uygulayan bir azınlık tarafından dayatılan bir düzenin, önceleri muhalif olanlarca bile zamanla meşru addedildiği de sık sık görülmektedir. Rey verme, düzen kurma ve değiştirmenin meşru aracı olduğu müddetçe, azınlık iradesinin şeklen çoğunluğa eriştiği ve çoğunluğun da itaat ettiği sık sık görülmektedir. Yani çoğunluk asılsız bir görüntüden ibarettir.

Diğer Max Weber Sözleri ve Alıntıları