İnsanın yaşayacağı en tahammül edilmez acı, - AlıntıSöz

İnsanın yaşayacağı en tahammül edilmez acı, yanık acısıdır. Bunu hiç unutmayın ve ne olur yanmış hastalarınızın önce acısını dindirin.

Diğer Ercan Kesal Sözleri ve Alıntıları