İngiliz emperyalizminin çıkarları, kesinlikle - AlıntıSöz

İngiliz emperyalizminin çıkarları, kesinlikle dogu ülkelerinin milli bütünleşmesinde, onların bağımsız gelişiminde değildir. Emperyazlizmin doğudaki kalesi, geniş ölçüde onun bu ülkelerdeki gerici ögelerle baglantısı üzerine kurulmuştur. Aşiret hareketleri, onun elinde doğudaki devrimleri durdurmak için muazzam bir silaha dönüşmektedir. İngiltere'nin Türkiye'deki kürt hareketindeki, Afganistan ve İran'daki aşiretlerin ayaklanmalarındaki rolü, gayet iyi bilnmektedir.

Diğer Doğu Perinçek Sözleri ve Alıntıları