Gaye-bilinçli bir davranışın nasıl bir seyir - AlıntıSöz

Gaye-bilinçli bir davranışın nasıl bir seyir izleyeceğini ortaya koyan bu (zihni) kurgular birer tip (ideal tip) olarak, açık şekilde anlaşılır niteliktedir ve tarifleri de akla uygun niteliklerinden dolayı kati bir sarahate sahiptir. Bu ideal tipler, bu gibi durumlarda her türlü akıl dışı unsur tarafından etkilenmiş şekilde seyreden müşahhas bir davranışın, saf akılcı bir davranışın musavver seyrinden nasıl saptığını anlamamızı sağlayarak sosyolojiye hizmet eder.
Anlayıcı-sosyolojinin metodu, bu hususlardan dolayı ve sadece bu metodolojik kolaylık sebebiyle rasyonalistçe bir tutum içindedir. Bu metodu, sosyolojinin peşin bir hükmü olarak değerlendirmemek gerekir. Bu sadece metodik bir vasıta olarak anlaşılmalı, akılcı tavrın gerçek hayatta ağır bastığı fikrine kapınılmamalıdır.

Diğer Max Weber Sözleri ve Alıntıları