Güç, bir illüzyondan ibaretti ve inanç saçmal - AlıntıSöz

Güç, bir illüzyondan ibaretti ve inanç saçmalığın daniskasıydı.