Devlet hiçbir zaman bireyin zihinsel ve ahlaki i - AlıntıSöz

Devlet hiçbir zaman bireyin zihinsel ve ahlaki iç dünyasıyla yüzleşmez; sadece vücudu ve de duyularıyla karşı karşıya gelir. Bireyle kıyaslandığında devletin ne daha üstün bir mantığı ne de dürüstlüğü söz konusudur. Üstün olduğu tek şey fiziki güçtür. Ben zora maruz kalmak için doğmadım. Kendi usulüme göre nefes alacağım. Görelim bakalım, kim daha güçlüymüş. Bir kitlenin gücü nedir ki? Beni sadece benimkinden daha yüksek bir ilkenin takipçileri zorlayabilir.
H.D. Thoreau

Diğer Hannah Arendt Sözleri ve Alıntıları