Bir insanın nasıl ruhu, hissi ve vicdanı varsa - AlıntıSöz

Bir insanın nasıl ruhu, hissi ve vicdanı varsa milletlerin de içtimai ruhları, hisleri ve vicdanları vardır. Ve mefkureler milletlerin bu vicdanından doğar. Asla birkaç kişinin eseri değildir. Her milletin kendi varlığını mukaddes bir hale içinde duyması atesin bir idraktir ki buna mefkure derler. Mefkuresi olmayan bir millet ölmüş demektir. Çünkü bu suretle fertler milletin varlığını duymuyor ve canını onun uğrunda fedaya hazır bulunmuyor demektir.
Bir cemaatin mefkuresi diğer cemaate göre şüphesiz taarruzidir.
Tedafül bir mefkure hatta tahayyül bile olunamaz.
Bugün milletlerde ırk esası aramak, Elkimya ile meşgul olmaktan ziyade gülünçtür. Millet: bir lisan konuşan, bir din, bir terbiye, bir maarifle birbirine merbut insanların mevcududur. Bir milleti siyasi hudutlar asla ayıramaz.
Dikkat edersek anlarız ki: Milletlerin mefkureleri lisan, din, terbiye, can ve his kardeşlerini birleştirip hepsini siyasi bir hudur içinde toplamak ve her türlü menfaatlerini temin etmekten başka bir şey değildir.

Diğer Ömer Seyfettin Sözleri ve Alıntıları