Bütün hayır haddi bilmekte ve ona razı olmakta - AlıntıSöz

Bütün hayır haddi bilmekte ve ona razı olmaktadır. Bununla beraber başkalarının hiçbir şeyine göz dikmemektedir. Başka bir şeye iltifat etmemektedir. Çünkü o baktığın ve arzu ettiğin şey üç kısma ayrılır. Birincisi, senin nasibin olmasıdır. İkincisi başkasının nasibi olma ihtimali. Üçüncüsü, ne senin ne de başkasınındır. İhtimal ki; Allah?ü Teala, onu bir tecrübe vasıtası olarak yaratmıştır..

Diğer Abdülkadir Geylani Sözleri ve Alıntıları