Allah'ın varlığını tartışan mantık,dah - AlıntıSöz

Allah'ın varlığını tartışan mantık,daha yokun varlığının tartışılamayacağı gerçeğinden bile habersizdir.Yok'un ne dilde,ne zihinde ve ne de vicdanda bir kaşılığı yoktur ki tartışılsın. Dilde karşılığı olmayan dile gelmez, zihinde karşılığı olmayan düşünülemez.Bir şey ki dile gelmez düşünülemez,yokluğuda tartışılamaz. Yok, ne mevcud'a dahildir,ne vücud'a sahiptir, ne de vicdan'a yansır. Dilde,zihinde ve vicdanda bir karşılığı olmayanı tartışmak imkansızdır. Dile,zihne ve vicdana gelmeyenin yok olduğunu söylemek hiçbir şey söylememektir. Hatta yok yoktur demek gibi bir mantıksızlıktan bile mahrum kalmaktır. İşin erbabı bir batılı ilahiyatçı şöyle der: Fiziksel körlerin,renklerle ilgili dili gülünç saymaları için nedenleri yoktur; Tanrı'ya karşı kör olan eleştiriciler,anlayamadıkları bir tecrübeyi eleştirmek için,şu yukarıdakilerden daha çok nedene sahip değillerdir.

Diğer Mustafa İslamoğlu Sözleri ve Alıntıları