Allah'ın esmasıyla ahlaklanan kişinin bakı - AlıntıSöz

Allah'ın esmasıyla ahlaklanan kişinin bakışında Basir ismi tecelli eder, duyuşunda Semi ismi tecelli eder, lisanında Kelim ismi tecelli eder, yaşayışında Hay ismi tecelli eder, sevgisinde Vedud ismi tecelli eder, şefkat ve merhametinde Rahman ve Rahim isimleri tecelli eder. İşte ünlü hadisteki Ben kulumun gören gözü,işiten kulağı...olurum hakikati, böylece gerçekleşmiş olur.

Diğer Mustafa İslamoğlu Sözleri ve Alıntıları