1977 seçimlerinden başlayarak Erbakan'ın ye - AlıntıSöz

1977 seçimlerinden başlayarak Erbakan'ın yerine MSP genel başkanlığına oynamayı amaçlayan Özal biraderler, kulise iyice dalmışlardır. Turgut bu dönemde yaptığı bir Amerika gezisinde de, bu niyetlerini açıkça anlatır. Birkaç ay önce adayı olduğu Erbakan'a şimdi karşı çıkmaktadır. Amerika'da Planlama'dan iki eski daire başkanı olan Günal Kansu ve rahmetli Evner Ergun'a «Erbakan bu işi bilmiyor. Ya Korkut, ya ben genel başkan olacağız ve bunun için çalışıyoruz» der.
Turgut bu dönemde Demirel'e de bozuktur. Türkiye'de sağ partilerin gidişini iyi görmemektedir. İktidarın ya CHP'ye, ya da komünistlerin eline geçeceğinden kuşku duymaktadır. Bir gün Akbank'ta eski bir başbakana «Demirel hayatında bir defa başarılı olmuştur. O da benim Planlama müsteşarı olduğum dönemdir. Benim yardımlarımla bir
şeyler yapabildi» der.

Diğer Emin Çölaşan Sözleri ve Alıntıları