Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden bi - AlıntıSöz

Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de, Kur'an-ı Kerim'i yüzüne bakarak okumaktır.
Hz. Muhammed (s.a.v.) - (Beyhaki. Camiu's Sağir)

Diğer Ömer Nasuhi Bilmen Sözleri ve Alıntıları