Gece yarısına kadar süren toplantı sonunda Re - AlıntıSöz

Gece yarısına kadar süren toplantı sonunda Reşit Galip'in ayağa kalktığını gördüm. O zamanın Millî Eğitim Bakanı Esat Hoca'yı kastederek:
? Yaşlı insanlara vekillik yaptırmamalı. Memlekete fayda yerine zarar getiriyor, dedi. Memlekette Maarif Vekili yok mu?
Bunun üzerine Atatürk:
? Var ya... Esat Hoca mükemmeldir, deyince Reşit Galip hayır anlamında başını sallayarak:
? Çok iyi ama, çok da ihtiyar. Artık ondan geçmiştir. Bu memleketin Maarif Vekili o adam değildir, dedi.

Bunun üzerine Atatürk'le Reşit Galip arasında şu tartışma geçti:
? Yahu nasıl olur? Bu adam beni okutmuştur, nasıl Maarif Vekili olamazmış.
? Değil seni okutmak, senin Allah'ını okutsa yine bu adam Maarif Vekili olamaz.

O devirde, dalkavukların yanısıra böyle medenî cesaret sahibi, sözünü sakınmaz cinsten kimseler de vardı. Fakat bu derece ileri gideceği, bir Hükümet üyesi hakkında bu derece sert konuşacağı kimsenin aklından bile geçmezdi. Atatürk tarifsiz şekilde kızmıştı. Fakat duygularını belli etmeden, çok sakin şu emri verdi:
? Lütfen sofrayı terkediniz!
? Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Gerçi biz saraydayız ama, hocanız Hace-i Sultanî değildir. Cumhuriyette serbesttir, diye başlayınca Atatürk yavaşça yerinden kalktı. Kucağındaki peçeteyi masaya bıraktıktan sonra:
? Öyleyse müsaade ederseniz ben terkedeyim, dedi ve salondan çıkıp gitti.

Diğer Cemal Granda Sözleri ve Alıntıları