Doğadaki güzel sınırsız yani belirsiz güzeld - AlıntıSöz

Doğadaki güzel sınırsız yani belirsiz güzeldir, sanattaki güzel sınırları olan yani belirlenmiş güzeldir. Her resim, her şiir, her roman,her müzik parçası zamanda ve uzamda sınırlanmıştır, herbirinin zamanda ve uzamda belli boyutları vardır. Sanattaki güzelin temel özelliklerinden
biri de yapaylıktır. Sanatçı yapıtını gerçekleştirirken doğal olmayan bir şeyi oluşturmakta olduğunu bilir, izleyici de bu yapaylığın bilincindedir.
(sf.47)

Diğer Afşar Timuçin Sözleri ve Alıntıları