Batı medeniyeti, kendine mahsus manevi yönüyle - AlıntıSöz

Batı medeniyeti, kendine mahsus manevi yönüyle değil, maddi yönüyle ele alınırsa, ilmin hayata uygulanması, teknolojik gelişme, kitlevi, standart, bol üretim olarak ortaya çıkar. Çağdaş sanayi toplumlarının temelinde bu vardır.

Halbuki biz, iktisatçı Singer'in deyimiyle, çağdaşlaşma meselemizi, kalkınma açısından değil, onun meyvaları açısından görmüşüzdür. Batılı gibi üretmeden Batılı gibi tüketmemiz buradan geliyor.

Diğer Alparslan Türkeş Sözleri ve Alıntıları