Bana herşeyi açıklayan öğretilerin aynı zama - AlıntıSöz

Bana herşeyi açıklayan öğretilerin aynı zamanda beni zayıflatmalarının nedenini şimdi anlıyorum.
Kendi yaşamımın ağırlığından kurtarıyorlar beni, oysa onu yalnız başıma taşımam gerek.
(...)
Bilinç ve başkaldırı, bu yadsımalar vazgeçişin karşıtıdır.
Tersine, insan yüreğinde indirgenemez ve tutkulu olan ne varsa hepsi bunları yaşamıyla canlandırır.
Uzlaşmamış olarak ölmek söz konusudur. Gönüllü olarak değil, uzlaşmamış olarak ölmek söz konusudur.
İntihar bir yanılmadır.
Uyumsuz insanın tüm yapacağı herşeyi tüketmektir.
Uyumsuz onun son noktasına varmış gerilimi, bir yalnız çabayla sürekli olarak sürdürdüğü gerilimidir, çünkü bu bilinçte ve bu günü gününe başkaldırıda biricik gerçeğini ortaya koyduğunu bilir.
Bu gerçek de meydan okumadır, ilk sonuçlarından biri bu.
(...)
Günü gününe yaşayan insan, uyumsuzla karşılaşmadan önce, amaçlarla, bir gelecek ya da haklı çıkma (kime ya da neye karşı, sorun bu değil) kaygısıyla yaşar.
Şanslarını ölçüp biçer, daha sonraya, emekliliğine ya da oğullarının çalışmasına bel bağlar.
Yaşamında yönetilecek bir şeyler bulunduğuna inanır hala.
Gerçekte tüm bu olaylar bu özgürlüğü yalanlasa bile, özgürmüş gibi davranır.

Diğer Albert Camus Sözleri ve Alıntıları